DutchSwimSchoolAssist_Bl

Volle agenda? Laat (tijdelijk) werk uit handen nemen.

Recruitment van een nieuwe medewerker

Bepaal zelf welk deel u uit handen geeft.

Bepalen competenties / opstellen van een advertentie / plaatsen van de advertentie / in ontvangst nemen van de sollicitatiebrieven / de eerste selectie maken / de eerste afwijzingen versturen / de eerste gesprek gesprekken voeren / assessment gesprekken / afwijzingsberichten

Waar bent u mee geholpen?

Assessment gesprekken

Dit soort gesprekken gaan dieper dan een sollicitatie-interview. U wil toch de beste mensen aan uw organisatie koppelen? Dat begint met een inhoudelijk goed en diepgaand gesprek.

Aansturing / coachen van het team

U komt niet optimaal toe aan de aansturing van uw team. Andere zaken vergen enorm veel tijd. Dit is herkenbaar bij ondernemers met een of meerdere zwemscholen. Laat ons een tijdelijk het team aansturen en desgewenst aan kwaliteitsverbetering of andere zaken werken.

Kwaliteitsbewaking

Laat een onafhankelijke partij uw kwaliteit beoordelen en een eerlijk advies uitbrengen. Ook dat kan.

Mogelijkheden tot inhuur

Freelance en als voor langere duur andere mogelijkheden bespreekbaar.

Dutch Swim School Assist

Telefoon 0031 703 070 344

E-mail office(at)DutchSwimSchoolAssist.nl